Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WPALMBEA, Cư gia
tìm được 78 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10122912
Kích cỡ nhà: 10.707 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10128650
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119669
Kích cỡ nhà: 51.836 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118634
Kích cỡ nhà: 6.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10110910
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10126374
Kích cỡ nhà: 7.497 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.497 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10122448
Kích cỡ nhà: 9.008 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.008 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10129180
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118470
Kích cỡ nhà: 8.059 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.059 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10122969
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10112150
Kích cỡ nhà: 6.068 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.068 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116690
Kích cỡ nhà: 6.804 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.804 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 6

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only