Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
WPALMBEA, Cư gia
tìm được 82 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 6
Số MLS: F10101372
Kích cỡ nhà: 23.431 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10099493
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096822
Kích cỡ nhà: 22.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093928
Kích cỡ nhà: 14.667 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10093446
Kích cỡ nhà: 43.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097266
Kích cỡ nhà: 22.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10087969
Kích cỡ nhà: 10.772 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10096872
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091707
Kích cỡ nhà: 52.272 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101913
Kích cỡ nhà: 54.450 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093141
Kích cỡ nhà: 7.148 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.148 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10101103
Kích cỡ nhà: 5.227 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10093826
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 6

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only