Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PEMBPINE, Cư gia
tìm được 106 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10128850
Kích cỡ nhà: 13.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137855
Kích cỡ nhà: 38.123 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144677
Kích cỡ nhà: 11.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10145668
Kích cỡ nhà: 12.715 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129284
Kích cỡ nhà: 11.311 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139541
Kích cỡ nhà: 6.886 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.886 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10134671
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139453
Kích cỡ nhà: 11.311 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10129584
Kích cỡ nhà: 11.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10132737
Kích cỡ nhà: 8.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.013 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10145316
Kích cỡ nhà: 7.762 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.762 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127182
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143268
Kích cỡ nhà: 7.185 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.185 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10145156
Kích cỡ nhà: 5.462 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.462 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10135250
Kích cỡ nhà: 6.096 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.096 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 8

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only