Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
PEMBPINE, Cư gia
tìm được 126 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10128850
Kích cỡ nhà: 13.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128386
Kích cỡ nhà: 11.665 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10124750
Kích cỡ nhà: 11.818 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10131675
Kích cỡ nhà: 12.414 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10115058
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10129584
Kích cỡ nhà: 11.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10127948
Kích cỡ nhà: 14.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128974
Kích cỡ nhà: 9.323 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.323 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10129284
Kích cỡ nhà: 11.311 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132047
Kích cỡ nhà: 9.858 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.858 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132737
Kích cỡ nhà: 8.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.013 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10127182
Kích cỡ nhà: 9.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132858
Kích cỡ nhà: 13.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131525
Kích cỡ nhà: 13.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108246
Kích cỡ nhà: 5.594 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.594 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 9

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only