Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OTHERFLA, Cư gia
tìm được 32 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10112452
Kích cỡ nhà: 17.633 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101803
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096474
Kích cỡ nhà: 9.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.060 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10106907
Kích cỡ nhà: 8.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F1364777
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10083779
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108384
Kích cỡ nhà: 388.119 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10083769
Kích cỡ nhà: 19.994 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10058809
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10093342
Kích cỡ nhà: 12.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10058088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10073127
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10070814
Kích cỡ nhà: 122.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115245
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10090204
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 3

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only