Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKPARK, Cư gia
tìm được 162 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10093264
Kích cỡ nhà: 11.186 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10115662
Kích cỡ nhà: 8.866 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.866 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10110156
Kích cỡ nhà: 8.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.865 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118027
Kích cỡ nhà: 8.091 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.091 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118121
Kích cỡ nhà: 8.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095439
Kích cỡ nhà: 7.833 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.833 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108963
Kích cỡ nhà: 6.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.854 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115499
Kích cỡ nhà: 8.119 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.119 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115606
Kích cỡ nhà: 6.874 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.874 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115913
Kích cỡ nhà: 8.043 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.043 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10091767
Kích cỡ nhà: 8.006 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.006 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10093770
Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only