Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
OAKPARK, Cư gia
tìm được 163 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10158425
Kích cỡ nhà: 13.844 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153162
Kích cỡ nhà: 13.943 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137251
Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137250
Kích cỡ nhà: 8.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.026 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10154030
Kích cỡ nhà: 7.879 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.879 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10138398
Kích cỡ nhà: 8.821 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.821 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151982
Kích cỡ nhà: 7.159 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.159 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10158165
Kích cỡ nhà: 7.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.280 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150517
Kích cỡ nhà: 7.366 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.366 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118121
Kích cỡ nhà: 8.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137425
Kích cỡ nhà: 7.257 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.257 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146586
Kích cỡ nhà: 10.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148560
Kích cỡ nhà: 8.695 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.695 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157935
Kích cỡ nhà: 7.392 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.392 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only