Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
NLAUDER, Cư gia
tìm được 46 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 4
Số MLS: F10130401
Kích cỡ nhà: 6.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.999 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10126492
Kích cỡ nhà: 6.010 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.010 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130941
Kích cỡ nhà: 7.913 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.913 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121596
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10127427
Kích cỡ nhà: 4.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.498 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10132088
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129121
Kích cỡ nhà: 7.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.702 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130779
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116310
Kích cỡ nhà: 7.695 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.695 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10096252
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10132503
Kích cỡ nhà: 7.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.832 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10128005
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119743
Kích cỡ nhà: 4.528 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.528 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10125744
Kích cỡ nhà: 7.954 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.954 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 4

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only