Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
NLAUDER, Cư gia
tìm được 44 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 3
Số MLS: F10093654
Kích cỡ nhà: 8.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.808 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117696
Kích cỡ nhà: 6.004 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.004 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10035761
Kích cỡ nhà: 7.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10079027
Kích cỡ nhà: 4.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.502 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10117556
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10110365
Kích cỡ nhà: 7.145 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.145 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115129
Kích cỡ nhà: 6.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.019 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10111102
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10096252
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118392
Kích cỡ nhà: 5.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.998 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097707
Kích cỡ nhà: 4.955 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.955 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119020
Kích cỡ nhà: 6.785 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.785 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 3

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only