Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARGATE, Cư gia
tìm được 158 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 11
Số MLS: F10125177
Kích cỡ nhà: 9.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.591 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131985
Kích cỡ nhà: 10.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144169
Kích cỡ nhà: 4.722 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.722 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10136823
Kích cỡ nhà: 5.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.511 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131289
Kích cỡ nhà: 6.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.508 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10139425
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10143740
Kích cỡ nhà: 9.808 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.808 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144382
Kích cỡ nhà: 16.357 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10140850
Kích cỡ nhà: 5.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.115 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10135538
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10137253
Kích cỡ nhà: 4.958 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.958 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143904
Kích cỡ nhà: 8.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.320 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10139074
Kích cỡ nhà: 5.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.932 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10136906
Kích cỡ nhà: 6.117 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.117 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 11

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only