Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARGATE, Cư gia
tìm được 134 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10131985
Kích cỡ nhà: 10.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10125177
Kích cỡ nhà: 9.591 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.591 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131289
Kích cỡ nhà: 6.508 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.508 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10128108
Kích cỡ nhà: 5.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.039 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131910
Kích cỡ nhà: 5.953 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.953 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129609
Kích cỡ nhà: 12.758 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119709
Kích cỡ nhà: 4.770 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132642
Kích cỡ nhà: 12.319 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10125937
Kích cỡ nhà: 9.129 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.129 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10127663
Kích cỡ nhà: 7.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10127769
Kích cỡ nhà: 7.622 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.622 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10129538
Kích cỡ nhà: 8.866 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.866 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131405
Kích cỡ nhà: 7.502 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.502 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130377
Kích cỡ nhà: 5.221 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.221 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 9

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only