Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
MARGATE, Cư gia
tìm được 142 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 10
Số MLS: F10103245
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10087786
Kích cỡ nhà: 5.855 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.855 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10079077
Kích cỡ nhà: 8.614 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.614 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102525
Kích cỡ nhà: 6.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.082 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100847
Kích cỡ nhà: 12.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10102459
Kích cỡ nhà: 3.738 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.738 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097265
Kích cỡ nhà: 6.902 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.902 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10095218
Kích cỡ nhà: 3.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.864 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100774
Kích cỡ nhà: 5.420 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.420 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10100654
Kích cỡ nhà: 5.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.587 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10062069
Kích cỡ nhà: 4.918 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.918 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10091104
Kích cỡ nhà: 6.306 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.306 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10085719
Kích cỡ nhà: 8.644 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.644 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 10

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only