Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 93 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10139989
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141482
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142083
Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137658
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10145260
Kích cỡ nhà: 6.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119757
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10145850
Kích cỡ nhà: 5.236 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.236 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130244
Kích cỡ nhà: 4.468 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.468 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10138448
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10136542
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10140353
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10139660
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141114
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 7

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only