Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 118 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10151054
Kích cỡ nhà: 10.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10150666
Kích cỡ nhà: 7.397 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.397 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10146323
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10148230
Kích cỡ nhà: 6.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.912 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10157239
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10156407
Kích cỡ nhà: 6.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.350 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10153057
Kích cỡ nhà: 6.401 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.401 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142083
Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10114568
Kích cỡ nhà: 7.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.026 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10154241
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10145260
Kích cỡ nhà: 6.160 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10158014
Kích cỡ nhà: 7.271 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.271 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151871
Kích cỡ nhà: 6.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.820 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146651
Kích cỡ nhà: 6.503 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 8

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only