Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 128 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 9
Số MLS: F10111448
Kích cỡ nhà: 7.650 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.650 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113078
Kích cỡ nhà: 6.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.903 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118267
Kích cỡ nhà: 7.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.475 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10100066
Kích cỡ nhà: 8.328 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.328 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10065046
Kích cỡ nhà: 7.281 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.281 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115659
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10113026
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10107285
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10083401
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097480
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10103881
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10116037
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 9

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only