Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDLAKE, Cư gia
tìm được 107 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 8
Số MLS: F10132304
Kích cỡ nhà: 6.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.903 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130627
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131326
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10113078
Kích cỡ nhà: 6.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.903 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10132384
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131252
Kích cỡ nhà: 8.332 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.332 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10121102
Kích cỡ nhà: 8.323 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.323 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094601
Kích cỡ nhà: 6.900 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10119757
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10127765
Kích cỡ nhà: 10.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123069
Kích cỡ nhà: 6.601 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.601 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10115659
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10107108
Kích cỡ nhà: 4.466 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.466 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130244
Kích cỡ nhà: 4.468 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.468 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Trang Kết Quả 1 of 8

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only