Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDHILL, Cư gia
tìm được 171 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10140215
Kích cỡ nhà: 5.452 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.452 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10130899
Kích cỡ nhà: 15.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10130587
Kích cỡ nhà: 9.182 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.182 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143514
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116077
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.867 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10142476
Kích cỡ nhà: 7.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.001 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10115418
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10133432
Kích cỡ nhà: 8.267 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.267 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10145342
Kích cỡ nhà: 7.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.012 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10146154
Kích cỡ nhà: 7.857 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.857 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10139654
Kích cỡ nhà: 7.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.003 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10131547
Kích cỡ nhà: 7.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144624
Kích cỡ nhà: 8.498 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.498 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only