Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDHILL, Cư gia
tìm được 171 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10097323
Kích cỡ nhà: 9.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.576 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10101095
Kích cỡ nhà: 9.694 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.694 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101461
Kích cỡ nhà: 8.398 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.398 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10094037
Kích cỡ nhà: 7.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10101569
Kích cỡ nhà: 7.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.618 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10097225
Kích cỡ nhà: 7.015 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.015 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10097789
Kích cỡ nhà: 7.712 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10102056
Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094348
Kích cỡ nhà: 7.267 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.267 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10084543
Kích cỡ nhà: 8.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.254 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10094978
Kích cỡ nhà: 7.748 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.748 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10063796
Kích cỡ nhà: 6.897 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.897 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only