Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
COCOCRK, Cư gia
tìm được 181 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 13
Số MLS: F10115467
Kích cỡ nhà: 100.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: F1377061
Kích cỡ nhà: 108.900 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10117426
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10113726
Kích cỡ nhà: 7.906 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.906 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10107639
Kích cỡ nhà: 5.709 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.709 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10119257
Kích cỡ nhà: 6.012 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.012 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112641
Kích cỡ nhà: 12.953 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10108969
Kích cỡ nhà: 9.001 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.001 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10102203
Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.088 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10110842
Kích cỡ nhà: 6.078 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.078 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118372
Kích cỡ nhà: 7.024 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.024 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118792
Kích cỡ nhà: 5.955 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.955 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10108735
Kích cỡ nhà: 6.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.999 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 13

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only