Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
COCOCRK, Cư gia
tìm được 166 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 12
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10140986
Kích cỡ nhà: 10.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144115
Kích cỡ nhà: 7.891 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.891 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10136809
Kích cỡ nhà: 17.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10143365
Kích cỡ nhà: 9.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10132243
Kích cỡ nhà: 6.355 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.355 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137319
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10137587
Kích cỡ nhà: 5.197 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.197 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129044
Kích cỡ nhà: 9.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.216 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10143629
Kích cỡ nhà: 15.175 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10144357
Kích cỡ nhà: 8.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10118935
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10134486
Kích cỡ nhà: 5.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.555 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Trang Kết Quả 1 of 12

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only