Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOYNTON, Cư gia
tìm được 99 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 7
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131106
Kích cỡ nhà: 20.878 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10116551
Kích cỡ nhà: 9.705 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.705 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10118446
Kích cỡ nhà: 10.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10134993
Kích cỡ nhà: 17.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10109011
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10122924
Kích cỡ nhà: 10.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10142559
Kích cỡ nhà: 56.149 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10140448
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10145283
Kích cỡ nhà: 11.966 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10145813
Kích cỡ nhà: 9.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.936 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10123332
Kích cỡ nhà: 6.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.037 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10141167
Kích cỡ nhà: 6.364 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.364 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10105118
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10140237
Kích cỡ nhà: 8.002 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.002 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Trang Kết Quả 1 of 7

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only