Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
BOCA, Cư gia
tìm được 263 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 18
Số MLS: F10140773
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10122547
Kích cỡ nhà: 15.560 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10111632
Kích cỡ nhà: 97 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 97 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088138
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10088142
Kích cỡ nhà: 13.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10122207
Kích cỡ nhà: 15.233 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141590
Kích cỡ nhà: 18.731 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10107217
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10132823
Kích cỡ nhà: 8.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.590 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141128
Kích cỡ nhà: 11.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10110992
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10143104
Kích cỡ nhà: 10.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10126467
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10112636
Kích cỡ nhà: 6.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.696 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10143824
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 18

Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2018 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only