Total Real Estate Consultants, Inc.
Về tôi Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán Lựa chọn của bạn Các bảng liệt kê văn phòng Danh sách của tôi Đại diện thực
Joe Pelayo, CCIM, SIOR
Total Real Estate Consultants, Inc.
văn phòng: 1 (954) 3413294
điện thoại: 1 (954) 3413294
di động: 1 (954) 2248773
fax: (888) 2410874
trec@joepelayo.com
www.trecfl.com
11760 W. SAMPLE RD., #104, CORAL SPRINGS, FL 33065
Liên lạc với tôi
Đáp ứng mọi nhu cầu về địa ốc của quý vị!


Kinh nghiệm/các điều kiện
 • tôi đã bán hơn 800 Địa ốc trị giá hàng triệu đô la cho khách hàng của tôi
Trình độ nghiệp vụ
 • e-PRO Chuyên gia e-PRO Internet (e-PRO)
 • Hội viên đầu tư thương mại được chứng nhận
 • Chuyên viên tài sản quốc tế được chứng nhận
 • Hiệp hội CÁC NHÀ ĐỊA ỐC Công Nghiệp và Văn Phòng


Chuyên môn về:
 • Bố trí lại công ty
 • Địa ốc quốc tế
 • Song ngữ
 • nhiều thứ tiếng
 • Dời chỗ
 • Tài sản đầu tư, thương mãi và lợi tức
 • Đất đai và nơi có tòa nhà
 • Tịch thu, lấy lại, các tài sản của ngân hàng
 • Tài sản lợi tức nhiều gia đình
 • Đại diện người mua
 • môi giới của người mua
 • COMMERCIAL
 • IMVESTMENT
 • MANAGEMENT

Ngôn ngữ nói:
 • Anh Ngữ
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • CATALAN

Liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên về
 • Mua
 • Bán
 • Thuê
 • Được giá tốt
 • ADVICE CONSULTANT
 • CONSEJERO

Chuyên môn trong các lãnh vực này:
 • FLORIDA, BROWARD, BREVARD,MIAMI

Agent Only